Zarobki nauczycieli często określane są przez samych pedagogów jako żenujące i zbyt niskie w stosunku do warunków i realiów pracy w szkole. Bywają jednym z pierwszych powodów, przez które nauczyciele przekwalifikowują się i wybierają inne zawody. Sprawdziliśmy, z czego składa się pensja nauczyciela i jakie są najmniejsze przyznawane stawki. Wzięliśmy pod lupę także sektor prywatny. Sprawdźmy zatem – ile zarabia nauczyciel?

zarobki na stanowisku nauczyciela

Podwyżki dla nauczycieli w nowym roku szkolnym

1 września 2022 roku w życie wejdą nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli pracujących w publicznych szkołach. Na wysokość zarobków pedagogów wpływa m.in. posiadane przez nich wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego. Najbardziej opłaca się posiadać tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, a także aktywnie starać się o najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

Nowy rok szkolny przyniesie zmiany również w sposobie zdobywania i funkcjonowania stopni awansu zawodowego nauczycieli — między innymi nauczyciel stażysta i kontraktowy otrzymają wspólne miano nauczyciela początkującego.

Ile zarabia początkujący nauczyciel w publicznej szkole?

Dotychczas początkujący nauczyciel zyskiwał miano nauczyciela stażysty, a nauczyciel kontraktowy był pierwszym stopniem awansu zawodowego, o jaki każdy nowicjusz mógł starać się po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Od 1 września 2022 roku znika tytuł nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego. Oba te miana, zastąpi nauczyciel początkujący

Według najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, nowe stawki płacy zasadniczej dla początkującego nauczyciela wyniosą kolejno:

  • 3 424 zł brutto miesięcznie dla nauczyciela posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, 
  • 3 329 zł brutto miesięcznie dla nauczyciela posiadającego tytuł zawodowy magistra, ale nieposiadającego przygotowania pedagogicznego. Ta sama kwota obowiązuje także początkujących nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera posiadających lub nieposiadających przygotowania pedagogicznego oraz nauczycieli wykształconych w kolegiach nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiach języków obcych. 3 329 zł brutto miesięcznie płacy zasadniczej otrzyma również osoba dopuszczona do nauczania i legitymująca się wykształceniem innym, niż wyżej wymienione. 

Ile zarabia nauczyciel mianowany? Nowe stawki

Według nowych przepisów każdy nauczyciel początkujący, o ile zechce nadal pracować w szkole, po 3 latach i 9 miesiącach będzie musiał przystąpić do egzaminu na nauczyciela mianowanego. Wraz z uzyskaniem tego stopnia awansu zawodowego, wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do następujących kwot:

  • 3 597 zł brutto miesięcznie dla nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne, 
  • 3 400 zł brutto miesięcznie dla nauczycieli mianowanych z innym wykształceniem. 

Minimalne zarobki nauczyciela dyplomowanego 

Wynagrodzenie zasadnicze wzrasta również po otrzymaniu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego i wynosi kolejno:

  • 4 224 zł brutto miesięcznie dla nauczycieli dyplomowanych z tytułem zawodowym magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym, 
  • 3 678 zł brutto miesięcznie dla nauczycieli dyplomowanych o innym wykształceniu. 
ile zarabia nauczyciel

To ostatni ze stopni awansu zawodowego nauczycieli. Nie oznacza to jednak, że zasłużeni i doświadczeni pracownicy nie mają dalszych możliwości rozwoju w szkołach i innych placówkach oświaty. Mogą ubiegać się na przykład o posadę dyrektora.

Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, czyli inne składowe pensji nauczyciela

Wynagrodzenie zasadnicze to nie jedyny składnik pensji nauczycielskiej. Zdarza się, że pedagodzy otrzymują także różne dodatki, m.in. za wysługę lat. Ten dodatek zostaje wypłacany po czterech latach pracy w szkole i wynosi 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem pracy rośnie o kolejny procent, maksymalnie do 20 proc.

Nauczyciele otrzymują również dodatek motywacyjny. Jest on przyznawany przez dyrektora szkoły za zaangażowanie pracownika i osiągane przez niego wyniki. Dodatek funkcyjny to natomiast dodatkowa kwota otrzymywana za sprawowanie określonej roli, np. wychowawcy klasy. Dodatek za warunki pracy przysługuje, kiedy nauczyciel pracuje w trudnych i uciążliwych okolicznościach. 

Każdy nauczyciel pobiera także dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Pedagodzy mogą otrzymywać również nagrody pieniężne, m.in. jubileuszowe za przepracowanie np. 20 lat. Jako pracownikom sfery budżetowej przysługują im także dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastki.

Przeczytaj też: Pedagog specjalny – zarobki, kwalifikacje | Wąwóz Korzeniowy Dół

Ile zarabiają nauczyciele w prywatnych szkołach i firmach edukacyjnych?

Karta Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczące zarobków nie obowiązują w przypadku nauczycieli zatrudnionych w prywatnych placówkach dydaktycznych. Tu wszystko zależy od organu prowadzącego daną szkołę czy firmę. Oznacza to, że otrzymanie awansu i podwyżki nie jest sztywno uzależnione, ani od posiadanego wykształcenia, ani przepracowania określonego czasu, czy zdania specjalnego egzaminu. 
Przypomina raczej zasady panujące w innych prywatnych firmach, czyli im lepsze przygotowanie, doświadczenie i CV, tym mocniejsze argumenty przy negocjacjach prowadzonych z szefem. W ofertach pracy często wymiana jest umowa zlecenie ze stawką godzinową od 60 do 100 zł netto albo widełki w przedziale 5,5 – 6,6 tys. zł brutto miesięcznie przy zatrudnieniu na cały etat. Dotyczy to także stanowiska nauczyciela korepetytora i nauczycieli zatrudnianych w szkołach językowych.

pałac czartoryskich puławy Następny artykuł Pałac Czartoryskich i inne fascynujące atrakcje w Puławach