Każdy rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zwolnienia lekarskiego L4 na dziecko, które choruje. Mimo wszystko w głowie mogą pojawić się nam pewne wątpliwości, które postaramy się rozwiać w tym artykule. 

Kiedy przysługuje zwolnienie L4 na dziecko?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko należy się każdemu pracownikowi, który posiada dzieci. Nie ważne, czy jest na umowie o pracę, umowie zlecenie czy sam prowadzi działalność gospodarczą. Istotne jest, jak już wspomnieliśmy, opłacanie ubezpieczenia chorobowego. Dzięki temu nieobecność rodzica będzie w pracy usprawiedliwiona, a za dni poświęcone dziecku będzie on mógł się ubiegać o zasiłek opiekuńczy. 

Z prawa tego może skorzystać matka oraz ojciec dziecka, ale nie mogą sprawować opieki w tym samym czasie. Takie L4 może zostać wystawione na własne dziecko, dziecko małżonka, na przysposobione bądź też przyjęte na wychowanie. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa przestrzega jednocześnie, że zwolnienie można wziąć jedynie wtedy, gdy w domu nie ma innej osoby, która mogłaby się zająć nieletnim

Ile dni opieki nad chorym dzieckiem mi przysługuje?

Według przyjętego w Polsce prawa L4 na dziecko przysługuje właściwie bezwarunkowo rodzicowi, którego podopieczny nie ukończył jeszcze dwóch lat. Po tym okresie liczba dni zależy od wieku osoby małoletniej i jej ewentualnej niepełnosprawności. Przedstawia się to następująco:

  • 60 dni – w przypadku zdrowego dziecka do 8 lat lub chorego w wieku do 14 r.ż. Dlaczego obejmuje również dziecko zdrowe? Ponieważ dotyczy sytuacji losowych, w których zamknięty zostanie żłobek lub przedszkole.
  • 14 dni przysługuje nam na dzieci powyżej 14 roku życia;
  • 30 dni mamy do dyspozycji, kiedy opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat, lub od 8 do 18 lat w przypadku absencji rodzica stale zajmującego się pociechą.

Zasiłek opiekuńczy na L4 może również obejmować dni wolne od pracy, tj. święta i weekendy. Dzieje się tak, gdy lekarz stwierdzi konieczność takiej opieki. Pracownik może jednak wskazać, że chce mieć wypłacone tylko dni robocze, aby nie pomniejszać sobie limitu dni przysługujących w całym roku kalendarzowym. 

Przeczytaj też: Puławy na Marsie – ślady Polaków w kosmosie | Wąwóz Korzeniowy Dół

zwolnienie l4 na chore dziecko

Czy pracodawca może odmówić opieki nad chorym dzieckiem?

Są jednak pewne warunki wystawienia L4 na dziecko, o których musimy pamiętać. Wspomnieliśmy już o tym, że ze świadczenia tego może korzystać wyłącznie jeden opiekun. Poza tym bierze się pod uwagę jeszcze takie czynniki, jak:

  • Harmonogram pracy rodziców – czy pozwala on na naprzemienną opiekę nad dzieckiem?
  • Urlop wypoczynkowy. W jego trakcie wprawdzie można ubiegać się o zwolnienie lekarskie na dziecko, ale czas urlopu będzie płynął dalej;
  • Kontrola – jeśli wykazała brak uzasadnienia dla zwolnienia lekarskiego, rodzic traci do niego prawo.

Od tych reguł należy wyróżnić wyjątki, którymi są:

  • choroba osoby, która miała zająć się dzieckiem,
  • rodzic, który nie pracuje, zachorował, jest niezdolny do pracy lub do samodzielnej egzystencji,
  • w domu jedno dziecko choruje, a drugie wymaga opieki szpitalnej – w takim wypadku zwolnienie dostaje oboje rodziców. 

Czy przysługuje mi zasiłek opiekuńczy?

Rodziców w takiej sytuacji bardzo interesuje również, czy za dni, w których sprawują opiekę nad dzieckiem, otrzymają jakieś wynagrodzenie. Na szczęście mogą oni liczyć na zasiłek opiekuńczy. Jest on liczony od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika i wynosi 80% średniej wysokości wypłaty lub średniego przychodu z ostatnich 12 miesięcy. 

Taki zasiłek jest opłacany przez pracodawcę, jeśli ten zatrudnia więcej niż 20 osób lub przez ZUS w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. 

Co ważne, jeśli chcemy otrzymać zasiłek, sami musimy o tym pamiętać! W ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego należy przedstawić je pracodawcy razem z wypełnionym drukiem ZUS Z-15A (dla pracodawcy zatrudniającego więcej niż 20 osób). 

Warto pamiętać zarówno o dopełnieniu wszystkich formalności, jak i o tym, że zasiłek jest nam gwarantowany w sytuacjach kryzysowych. Warto z niego korzystać, gdy zajdzie taka potrzeba.

odprawa pracownicza zasady i wysokosc Poprzedni artykuł Odprawa pracownicza – komu się należy i ile może wynosić?
ciekawostki puławy Następny artykuł Puławy ciekawostki z historii miasta – czy słyszałeś o wszystkich?