l4 zwolnienie na chore dziecko
Praca

L4 na chore dziecko. Ile dni przysługuje i komu? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Każdy rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zwolnienia lekarskiego na chore dziecko. Mimo wszystko w głowie mogą pojawić się nam pewne wątpliwości, które postaramy się rozwiać w tym artykule. 

 1. Kiedy przysługuje zwolnienie lekarskie na dziecko?
 2. Ile dni opieki nad chorym dzieckiem mi przysługuje?
 3. Czy pracodawca może odmówić opieki nad chorym dzieckiem?
 4. Czy przysługuje mi zasiłek opiekuńczy?

Kiedy przysługuje zwolnienie lekarskie na dziecko?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko należy się każdemu pracownikowi, który posiada dzieci. Nie ważne, czy jest na umowie o pracę, umowie zlecenie czy sam prowadzi działalność gospodarczą. Istotne jest, jak już wspomnieliśmy, opłacanie ubezpieczenia chorobowego. Dzięki temu nieobecność rodzica będzie w pracy usprawiedliwiona, a za dni poświęcone dziecku będzie on mógł się ubiegać o zasiłek opiekuńczy. 

Z prawa tego może skorzystać matka oraz ojciec dziecka, ale nie mogą sprawować opieki w tym samym czasie. Takie L4 może zostać wystawione na własne dziecko, dziecko małżonka, na przysposobione bądź też przyjęte na wychowanie. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa przestrzega jednocześnie, że zwolnienie można wziąć jedynie wtedy, gdy w domu nie ma innej osoby, która mogłaby się zająć nieletnim

Ile dni opieki nad chorym dzieckiem mi przysługuje?

Według przyjętego w Polsce prawa L4 na dziecko przysługuje właściwie bezwarunkowo rodzicowi, którego podopieczny nie ukończył jeszcze dwóch lat. Po tym okresie liczba dni zależy od wieku osoby małoletniej i jej ewentualnej niepełnosprawności. Przedstawia się to następująco:

 • 60 dni należy nam się w przypadku zdrowego dziecka do 8 lat (na przykład, kiedy z jakiegoś powodu zamknięto żłobek, przedszkole czy szkołę) i chorego dziecka do 14 roku życia;
 • 14 dni przysługuje nam na dzieci powyżej 14 roku życia;
 • 30 dni mamy do dyspozycji, kiedy opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat, lub od 8 do 18 lat w przypadku absencji rodzica stale zajmującego się pociechą.

Zasiłek opiekuńczy na L4 może również obejmować dni wolne od pracy, tj. święta i weekendy w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi konieczność takiej opieki. Pracownik może jednak wskazać, że chce mieć wypłacone tylko dni robocze, aby nie pomniejszać sobie limitu dni przysługujących w całym roku kalendarzowym. 

zwolnienie l4 na chore dziecko

Czy pracodawca może odmówić opieki nad chorym dzieckiem?

Są jednak pewne warunki wystawienia L4 na dziecko, o których musimy pamiętać. Wspomnieliśmy już o tym, że ze świadczenia tego może korzystać wyłącznie jeden opiekun. Poza tym bierze się pod uwagę jeszcze takie czynniki, jak:

 • Harmonogram pracy rodziców – czy pozwala on na naprzemienną opiekę nad dzieckiem?
 • Urlop wypoczynkowy. W jego trakcie wprawdzie można ubiegać się o zwolnienie lekarskie na dziecko, ale czas urlopu będzie płynął dalej;
 • Kontrola – jeśli wykazała brak uzasadnienia dla zwolnienia lekarskiego, rodzic traci do niego prawo.

Od tych reguł należy wyróżnić wyjątki, którymi są:

 • choroba osoby, która miała zająć się dzieckiem,
 • rodzic, który nie pracuje, zachorował, jest niezdolny do pracy lub do samodzielnej egzystencji,
 • w domu jedno dziecko choruje, a drugie wymaga opieki szpitalnej – w takim wypadku zwolnienie dostaje oboje rodziców. 

Czy przysługuje mi zasiłek opiekuńczy?

Rodziców w takiej sytuacji bardzo interesuje również, czy za dni, w których sprawują opiekę nad dzieckiem, otrzymają jakieś wynagrodzenie. Na szczęście mogą oni liczyć na zasiłek opiekuńczy. Jest on liczony od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika i wynosi 80% średniej wysokości wypłaty lub średniego przychodu z ostatnich 12 miesięcy. 

Taki zasiłek jest opłacany przez pracodawcę, jeśli ten zatrudnia więcej niż 20 osób lub przez ZUS w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. 

Co ważne, jeśli chcemy otrzymać zasiłek, sami musimy o tym pamiętać! W ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego należy przedstawić je pracodawcy razem z wypełnionym drukiem ZUS Z-15A (dla pracodawcy zatrudniającego więcej niż 20 osób). 

Warto pamiętać zarówno o dopełnieniu wszystkich formalności, jak i o tym, że zasiłek jest nam gwarantowany w sytuacjach kryzysowych i warto z niego korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *