Dnia 23 sierpnia 2022 roku opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki dotyczące kwalifikacji wymaganych od pedagogów specjalnych pracujących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i w przedszkolach. Od 1 września 2022 każda z tych placówek ma obowiązek zatrudnić tegoż specjalistę. Dowiedzmy się o nim czegoś więcej!

Pedagog specjalny: kwalifikacje

Ponieważ praca z dziećmi wymaga gruntownego przygotowania, od pedagogów specjalnych również oczekuje się odpowiedniego wykształcenia. Warto zaznaczyć, że MEiN nie może rekomendować, jakiego rodzaju wykształcenie powinno się znaleźć w CV danego kandydata. Przeważnie jednak oczekuje się od nich:

 • ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia i studiów podyplomowych lub pozytywnie zaliczony kurs kwalifikacyjny,
 • posiadania przygotowania pedagogicznego.

Jak łatwo zauważyć, od posiadaczy dyplomów ukończenia studiów w kierunku psychologii, wymaga się także, by skończyli kierunkowe studia podyplomowe. Według Ministerstwa za wystarczające uważa się także ukończenie dwuletniego studium nauczycielskiego, uzupełnionego trzyletnimi studiami magisterskimi z zakresu pedagogiki specjalnej bądź też studiami podyplomowymi z edukacji włączającej. Wśród specjalizacji dostępna jest:

 • pedagogika integracyjna,
 • tyflopedagogika (osób niedowidzących i niewidzących),
 • oligofrenopedagogika (osób z niepełnosprawnością intelektualną),
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika korekcyjna,
 • pedagogika lecznicza/terapeutyczna.

Aby utrzymać się na stanowisku pedagoga specjalnego osoba, która nie posiada pełnego wymaganego wykształcenia, powinna ukończyć studia podyplomowe np. z zakresu edukacji integracyjnej. Jeśli natomiast na wybranych przez nią wcześniej studiach z terapii pedagogicznej nie było zajęć z pedagogiki specjalnej, pracownik taki może zostać zatrudniona na stanowisku specjalisty terapeuty pedagogicznego. Łączna liczba etatów dla pedagogów specjalnych, logopedów czy terapeutów pedagogicznych jest ustalana indywidualnie przez każdą placówkę.

Zadania pedagoga specjalnego

Stanowiska pedagoga specjalnego wiążą się z konkretnymi obowiązkami z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, nauczycielom i pozostałym uczniom. Zadania, jakie się z tym wiążą to przede wszystkim:

 • zgłoszenie działań w zakresie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu wspólnoty do dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki;
 • badanie i diagnoza pedagogiczna związane z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • współpraca w przygotowaniu indywidualnego programu dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, będących elementem realizacji kształcenia specjalnego.

Co ważne utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego nie ma na celu likwidacji stanowiska pedagoga szkolnego, a jedynie poszerzenie istniejącego katalogu stanowisk. A jak pokazują ostatnie miesiące, stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego trafiły w potrzeby wielu uczniów, nauczycieli i rodziców! Warto dodać, że zatrudnienie pedagoga specjalnego jest konieczne także wtedy, gdy w szkole na daną chwilę nie ma uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Zobacz również: Jak zostać przedstawicielem handlowym? Poznaj szczegóły!

Ile zarabia pedagog specjalny?

Jak widać, pedagogika specjalna dotarła do wielu polskich placówek i prędko nie zostanie stamtąd usunięta. Czy jednak cała ta edukacja, obejmująca m.in. ukończenie dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich i odpowiedzialność, jaką ponoszą pedagodzy specjalni, jest warta zachodu? Innymi słowy, czy pod względem finansowym opłaca się zajmować stanowisko pedagoga specjalnego w dzisiejszej szkole?

Spójrzmy, co wynika z aktualnego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Według przeprowadzonej w styczniu 2021 ankiety mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 4480 złotych brutto, choć ci najbardziej doświadczeni i wykwalifikowani mogą liczyć na pensję powyżej 5480 złotych brutto.

Pedagogom specjalnym oferowane są często także szkolenia i kursy zawodowe, dofinansowanie dalszej nauki oraz liczne imprezy integracyjne. 

przedstawiciel handlowy Poprzedni artykuł Przedstawiciel handlowy – zarobki w Polsce w 2023 roku
sławni ludzie bez matury Następny artykuł Sławni ludzie bez matury