niwa med puławy

Centrum Medyczne Niwa Med

Adres: ul. Lubelska 20a, 24-100 Puławy

Telefony:
81 887 00 01
81 887 00 02

Email: niwamed@wp.pl

Godziny otwarcia:
Lekarz POZ (lekarz rodzinny i pediatra): poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

Zakres usług

 • Medycyna rodzinna – lekarz POZ, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna, położna środowiskowa.
 • Pediatria.
 • Lekarze specjaliści: dermatolog, okulista, neurolog, geriatra.
 • Okulistyka dziecięca.
 • Geriatria.
 • Badania laboratoryjne.
 • USG, RTG, EKG, spirometria, KTG, optometria, perymetria, dermatoskopia, tonometria, otoskopia, OCT.
 • Szczepienia.
 • Programy profilaktyczne: choroby układu krążenia, cukrzyca, profilaktyka przeciwgruźlicza, kolonoskopia, cytologia, mammografia.
 • Prawo jazdy.

Badania laboratoryjne na NFZ

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo– całkowita zdolność wiązania – TIBC,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • PSA,
 • FT3,
 • FT4.

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Poza badaniami laboratoryjnymi lekarz POZ może zlecić nieodpłatne badania

 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
 • Badanie ultrasonograficzne (USG):
 • – USG tarczycy i przytarczyc,
 • – USG ślinianek,
 • – USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • – USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • – USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Niwa Med na mapie – wskazówki dojazdu