Lublin jako miasto studenckie może pochwalić się wieloma prestiżowymi uczelniami oraz kierunkami studiów poszukiwanymi w całym regionie. Sprawdźmy, jakie uniwersytety tu funkcjonują oraz jak przedstawia się oferta studiów zaocznych.

Uniwersytety Lublin

W Lublinie działają zarówno uczelnie publiczne, jak i te niepubliczne, na których możemy zdecydować się na jednolite studia magisterskie, studia licencjackie czy studia inżynierskie. Zobaczmy zatem, czym wyróżniają się poszczególne Uniwersytety:

#Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest największą uczelnią publiczną w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Od 1944 roku pełni funkcję kulturo- i opiniotwórczą, wnosząc również spory wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Ten słynny Uniwersytet ma do zaoferowania kierunki na wydziałach:

 • Artystycznym,
 • Biologii i Biotechnologii,
 • Chemii,
 • Ekonomicznym,
 • Filologicznym,
 • Filozofii i Socjologii,
 • Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 • Pedagogiki i Psychologii,
 • Politologii i Dziennikarstwa,
 • Prawa i Administracji.

#Uniwersytet Medyczny

Uczelnia działa od 1950 roku i może pochwalić nowoczesnymi salami i laboratoriami oraz prowadzeniem czterech szpitali. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego, mogą pracować np. jako:

 • lekarze,
 • dentyści,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • dietetycy,
 • farmaceuci,
 • ratownicy medyczni.

#Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z kolei posiada następujące wydziały:

 • Wydział Agrobioinżynierii,
 • Wydział Biologii Środowiskowej,
 • Wydział Inżynierii Produkcji,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury.

Jeśli chcemy poznać bliżej zasady rekrutacji czy poszczególne kierunki, warto zajrzeć na oficjalną stronę Uniwersytetu.

#Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Na KUL-u podjąć się możemy nauki, wybierając studia I stopnia, studia jednolite magisterskie, studia II stopnia, a także studia podyplomowe i kursy. Do wyboru mamy kierunki na następujących wydziałach:

 • Wydział Filozofii,
 • Wydział Medyczny,
 • Wydział Nauk Humanistycznych,
 • Wydział Nauk Społecznych,
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
 • Wydział Teologii,
 • Szkoła Doktorska,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych.

Przeczytaj koniecznie: Studia podyplomowe w Lublinie – jakie wybrać?

Pozostałe szkoły wyższe

#Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji proponuje swoim studentom m.in. takie kierunki, jak:

 • Administracja,
 • Architektura,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Media i dziennikarstwo,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Projektowanie wnętrz,
 • Transport,
 • Zarządzanie.

Politechnika Lubelska

Interesująco przedstawia się oferta także na Politechnice Lubelskiej, która proponuje kierunki studiów na wydziałach:

 • Budownictwa i Architektury,
 • Elektrotechniki i Informatyki,
 • Inżynierii Środowiska,
 • Mechanicznym,
 • Podstaw Techniki,
 • Zarządzania.

Ponadto warto w tym artykule wymienić inne uczelnie, cieszące się dobrą opinią i wysokim poziomem edukacji. Jest to m.in.:

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Medycznych,
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola,
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska,
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa.

Studia zaoczne Lublin

Studia niestacjonarne, inaczej mówiąc zaoczne lub wieczorowe to studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu. Nauka w tym trybie jest płatna, a program realizowany jest najczęściej w formie weekendowych zjazdów co dwa tygodnie.

No najpopularniejszych kierunków studiów tego typu w Lublinie należą:

 • Administracja,
 • Architektura,
 • Fizjoterapia,
 • Informatyka,
 • Kierunek lekarski,
 • Logistyka,
 • Pedagogika,
 • Prawo,
 • Psychologia,
 • Zarządzanie.

Niestacjonarnych kierunków studiów w Lublinie jest łącznie 89.

Studia psychologiczne Lublin

Osobne miejsce w tym artykule postanowiliśmy poświęcić studiom psychologicznym, które cieszą się niezmiennym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich oraz niesłabnącym popytem na rynku pracy.

W Lublinie psychologię możemy studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych, tj. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytecie Medycznym. Kierunek ten jest także dostępny w dwóch prywatnych szkołach wyższych jako studia stacjonarne i niestacjonarne. W tym przypadku cena za pierwszy rok studiów zaczyna się 3800 złotych.

studia podyplomowe lublin Poprzedni artykuł Studia podyplomowe w Lublinie – najlepsze kierunki
azoty puławy Następny artykuł Wpływ Zakładów Azotowych Puławy na lokalny rynek gospodarczy