Urząd Skarbowy

 • Adres: ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy,
 • REGON 001022877-00191,
 • NIP 7162103024
 • Numery telefonów: 81 887 96 41, 81 887 96 42, 81 889 04 50
 • Faks: 81 888 44 77, kancelaria faks: 81 889 04 57
 • Adres email: sekretariat.us.pulawy@mf.gov.pl
 • Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek: 7:30-18:00
  • Wtorek – Piątek: 7:30-15:30
 • Numery kont bankowych:
  • Dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: 25 1010 0071 2223 0616 3000 0000
  • Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn: 26 1010 0055 0200 6160 0007 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego: 95 1010 1339 0020 5913 9120 0000
  • Dodatkowa opłata za niewniesienie w ustawowym terminie opłaty za przejazd autostradą na odcinkach państwowych autostrad płatnych: 28 1010 0055 0200 6160 0100 0000
 • Wydziały:
  • Rejestracja podatników
  • Kaucja gwarancyjna
  • Kontrola podatkowa
  • Egzekucja podatkowa
  • Sprawy karne skarbowe
  • Mandaty
  • Stan spraw
  • Centrum obsługi

Numery telefonów w urzędzie

Informacja podatkowa w zakresie PIT i VAT, przyjmowanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), potwierdzanie Profili zaufanych ePuaptel.81 889-04-76
tel.81 889-04-88
Informacja w zakresie wydawania zaświadczeń, przyjmowanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), potwierdzanie Profili zaufanych ePuaptel.81 889-04-75
Informacja w zakresie podatku od spadku i darowizntel. 81 883-66-02
Nazwa Wydziału / MiejscowośćTelefonDodatkowe informacje
Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)tel. 81 889–04-87Kierownik
Gmina: Puławy, Miasto Puławytel. 81 883-66-38
Gmina: Janowiec, Ułęż, Miasto Puławytel. 81 889-04-84
Gmina: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Miasto Puławytel. 81 883-66-12
Gmina: Żyrzyn, Miasto Puławytel. 81 883-66-33
Gmina: Końskowola, Miasto Puławytel. 81 883-66-39
Gmina: Baranów, Kurów, Miasto Puławytel. 81 883-66-46
Miasto Rykitel. 81 883-66-04
Miasto Dęblintel. 81 883-66-31
Miasto Dęblin, Gmina Stężycatel. 81 889-04-83
Gmina: Markuszów, Ryki, Nowodwór, Wąwolnica, Kłoczewtel. 81 883-66-16
Nazwa wydziałuDodatkowe informacjeNumer telefonu
Referat Rachunkowości (SER)kierownik81 889-04-81
Referat Rachunkowości (SER)PIT-36, PIT-36L, PIT-37 litery: B,C,Ć,D,F,H,Ł,Ś81 889-04-73
Referat Rachunkowości (SER)PIT-36, PIT-36L, PCC, SD, PIT-37 litery: B,C,Ć,D,F,H,Ł,Ś81 883-66-03
Referat Rachunkowości (SER)PIT-28, PIT-38, PPD, PPR, PIT-37 litery:A,E,I,O,P,Q,R,S,T,W,X,Y,V81 889-04-74
Referat Rachunkowości (SER)PIT-28, PIT-38, PPD, PPR, PIT-37 litery:A,E,I,O,P,Q,R,S,T,W,X,Y,V81 883-66-44
Referat Rachunkowości (SER)PCC, KP, SD, VAT, PIT-37- litery: G,J,K,L,M,N,U,Z,Ż,Ź81 883-66-06
Referat Rachunkowości (SER)VAT, PIT-37 litery: G,J,K,L,M,N,U,Z,Ż,Ź81 889-04-79
Referat Rachunkowości (SER)PIT-4R, PIT-8AR, CIT, DSF, CUK, GK, WKP, WRO, PIT-37 litery: G,J,K,L,M,N,U,Z,Ż,Ź81 889-04-80
Nazwa WydziałuDodatkowe InformacjeNumer Telefonu
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)kierowniktel. 81 889-04-65
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 889-04-66
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 889-04-64
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 889-04-66
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 883-66-47
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 889-04-63
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 883-66-34
Referat Kontroli Podatkowej (SKP)tel. 81 883-66-08
Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)kierowniktel. 81 889-04-58
Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)w sprawach upomnieńtel. 81 883-66-48
Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)w sprawach upomnieńtel. 81 883-66-36
Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowychtel. 81 889-04-86
Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowychtel. 81 883-66-43
Pierwsze Wieloosobowe Stanowisko Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)kierującytel. 81 889-04-54
Pierwsze Wieloosobowe Stanowisko Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)tel. 81 887-96-44
Nazwa WydziałuDodatkowe informacjeNumer Telefonu
Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)Kierowniktel. 81 889-04-90
Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT w tym w zakresie zwrotów podatku VAT oraz w zakresie plików JPK V7M, JPK V7K (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: A, B, C, Ć, D, E, G, H)tel. 81 889-04-78
Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT w tym w zakresie zwrotów podatku VAT oraz w zakresie plików JPK V7M, JPK V7K (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: F, K, L, Ł)tel. 81 889-04-94
Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT w tym w zakresie zwrotów podatku VAT oraz w zakresie plików JPK V7M, JPK V7K (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: M, N, O, P)tel. 81 883-66-30
Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT w tym w zakresie zwrotów podatku VAT oraz w zakresie plików JPK V7M, JPK V7K (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: R, S, Ś, T)tel. 81 889-04-97
Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT w tym w zakresie zwrotów podatku VAT oraz w zakresie plików JPK V7M, JPK V7K (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: I, J, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)tel. 81 883-66-35
Czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT w tym w zakresie zwrotów podatku VAT oraz w zakresie plików JPK V7M, JPK V7K (VAT – os. prawne)tel. 81 883-66-45
Czynności sprawdzające w zakresie podatku CITtel. 81 883-66-00
Czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych do deklaracji PIT-37 (zeznania osób fizycznych), PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: A, G, R, Q, X, Y, Z, Ź, Ż)tel. 81 883-66-24
Czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych do deklaracji PIT-37 (zeznania osób fizycznych), PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: B, C, Ć, F, M)tel. 81 883-66-27
Czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych do deklaracji PIT-37 (zeznania osób fizycznych), PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: D, E, H, I, K, N, U)tel. 81 883-66-21
Czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych do deklaracji PIT-37 (zeznania osób fizycznych), PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: J, O, S, Ś, T)tel. 81 883-66-25
Czynności sprawdzające w zakresie podatków dochodowych do deklaracji PIT-37 (zeznania osób fizycznych), PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska/nazwy rozpoczynające się na litery: L, Ł, P, W, V)tel. 81 883-66-23
Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych do deklaracji PIT39 (tj. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw przed upływem 5 lat od ich nabycia) oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska rozpoczynające się na litery: A, B, C, Ć, H, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź)tel. 81 883-66-18
Czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych do deklaracji PIT39 (tj. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw przed upływem 5 lat od ich nabycia) oraz w zakresie braku w/w deklaracji (nazwiska rozpoczynające się na litery: D, E, F, G, I, J, K, L, Ł, M, N, O)tel. 81 883-66-13
WydziałTelefonDodatkowe informacje
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)81 889-04-96Kierownik
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)81 883-66-19Postępowania podatkowe w podatkach dochodowych i podatku VAT (bez obsługi deklaracji i czynności sprawdzających), Uwolnienie (Zwrot) środków zgromadzonych na rachunku VAT
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)81 883-66-11Postępowania podatkowe w podatkach dochodowych i podatku VAT (bez obsługi deklaracji i czynności sprawdzających), Działy specjalne produkcji rolnej
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)81 889-04-92Postępowania podatkowe w podatkach dochodowych i podatku VAT (bez obsługi deklaracji i czynności sprawdzających)
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)81 889-04-93Postępowania podatkowe w podatkach dochodowych i podatku VAT (bez obsługi deklaracji i czynności sprawdzających), Karta podatkowa, Osoby duchowne
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)81 889-04-91Postępowania podatkowe w podatkach dochodowych i podatku VAT (bez obsługi deklaracji i czynności sprawdzających)
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-77Kierownik
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-59Kasy fiskalne (nazwiska rozpoczynające się na litery N-Ż). Udzielenie informacji instytucjom zewnętrznym
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-95Kasy fiskalne (nazwiska rozpoczynające się na litery A-M). Udzielenie informacji instytucjom zewnętrznym
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-88Informacja podatkowa w zakresie PIT i VAT. Przyjmowanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Potwierdzanie profili zaufanych ePuap.
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-76Informacja podatkowa w zakresie PIT i VAT. Przyjmowanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Potwierdzanie profili zaufanych ePuap.
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-75Zaświadczenia. Przyjmowanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Potwierdzanie profili zaufanych ePuap.
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-55Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE oraz deklaracji VAT, obsługa zeznań podatkowych PIT-36L, obsługa zeznań oraz deklaracji podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej (nazwiska rozpoczynające się na litery G,L,M,Z,Ż,Ź)
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 883-66-40Obsługa deklaracji VAT, obsługa zeznań podatkowych PIT-28, obsługa zeznań podatkowych PIT36 osób prowadzących działalność gospodarczą, obsługa zeznań oraz deklaracji podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej (nazwiska rozpoczynające się na litery:J,K,N,U)
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 883-66-28Obsługa deklaracji VAT, obsługa informacji od płatników PIT-11, PIT-8C, PIT-11A i PIT-40A, obsługa organów egzekucyjnych w zakresie zajęć wierzytelności pieniężnych, obsługa zeznań oraz deklaracji podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej (nazwiska rozpoczynające się na litery: P,R,W) oraz PIT-39 i PIT-OP
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 889-04-56Obsługa deklaracji VAT, obsługa zeznań podatkowych PIT-28, obsługa zeznań podatkowych PIT36 osób prowadzących działalność gospodarczą, obsługa zeznań oraz deklaracji podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej (nazwiska rozpoczynające się na litery: A,E,I,T,S,O,Q,V,X,Y)
Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)81 883-66-14Obsługa deklaracji VAT, obsługa informacji od płatników PIT-11, PIT-8C, PIT-11A i PIT-40A, obsługa zeznań podatkowych CIT-8, obsługa zeznań oraz deklaracji podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej (nazwiska rozpoczynające się na litery: B,C,Ć,D,F,H,Ł,Ś)
WydziałDodatkowe informacjeNumer telefonu
Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Podatników (SKI)kierującytel. 81 883-66-07
Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Podatników (SKI)zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne, rejestracja VATtel. 81 889-04-61
Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Podatników (SKI)zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne, rejestracja VATtel. 81 883-66-05
Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Podatników (SKI)zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne, rejestracja VATtel. 81 889-04-60
Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Podatników (SKI)pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1, OPL-1)tel. 81 883-66-07
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychkierowniktel. 81 889-04-62
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychpodatek SD, nazwisko spadkodawcy lub nabywcy rozpoczynające się na litery:A,Ć,D,E,H,K,Ztel. 81 883-66-10
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychpodatek SD, nazwisko spadkodawcy lub nabywcy rozpoczynające się na litery:B,N,S,Ś,T,U,Żtel. 81 883-66-15
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychpodatek SD, nazwisko spadkodawcy lub nabywcy rozpoczynające się na litery:F,G,L,Ł,M,O,Rtel. 81 889-04-69
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychpodatek SD, nazwisko spadkodawcy lub nabywcy rozpoczynające się na litery:C,I,J,P,W,E,Źtel. 81 883-66-17
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychpodatek PCC, nazwisko nabywcy rozpoczynające się na litery:M,O,P,R,Z,T,U,W,Ztel. 81 889-04-67
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowychpodatek PCC, nazwisko nabywcy rozpoczynające się na litery:A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,Ntel. 81 883-66-29

Opinie

0,0
0,0 z 5 gwiazdek (na podstawie 0 opinii)
Doskonała0%
Bardzo dobra0%
Średnia0%
Zła0%
Fatalna0%

Napisz swoją opinię

Urząd Skarbowy Puławy na mapie

Inne urzędy w okolicy